vineri, 15 aprilie 2011

Scoala de soferi

Proprietatea   lui   era    ipotecată    şi    doamna l.iiitiy ne-a ascuns acest lucru, aş cere   pe-imlizarea ei  pentru  acţiune incorectă.   Şi-a-cum, doamna Carpenter. Sâ   ştiţi   că   o sus-pectez pe această   doamnă.   O   dată   jpentru mîinile ei albe, mai apoi pentru alibiul exce-lent avut pentru momentul cînd   s-au   cules ierburile. N-am niciodată încredere în alibi-uri. Şi mai am un motiv pentru   care  o sus-pectez, dar deocamdată îl păstrez numai pen-tru mine. Totuşi, pentru că trebuie să-mi ex-prim părerea, o consider pe domnişoara Maud Wye autoarea crimei   pentru   că   exislă   mai multe probe împotriva ei decît a celorla]ţi.
Scoala de soferi te instruieste in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B. Si tu poti deveni sofer cu adevarat urmand cursurile unei scoli de soferi profesioniste. A gasi o scoala de soferi este usor, a alege este un pic mai greu, dorinta ta fiind servicii de calitate la preturi mici.Noi iti venim in intampinare exact cu ceea ce tu cauti.
—    Următorul. Doamna Bantry arătă spredoctorul Llyod.
—    Cred că greşiţi, Clithering, în a menţine părerea că moartea fetei a fost premeditată. Sînt convins că ucigaşul voia să-1 lichideze pe Sir Ambrose. Pe tînărul Lorimer nu-1 cred în stare de aşa ceva pentru că avea prea puţine cunoştinţe. Sînt înclinat să cred că vinovata este doamna Carpenter. Ea
trăia de mulţi ani în familie, cunoştea starea sănătăţii lui Sir Ambrose şi putea foarte bine să aranjeze astfel lucrurile ca Sylvia să fie cea care să culeagă frunzele (aţi spus şi dumneavoastră   că   fata   nu   era   prea   deşteaptă). Motivul, vă mărturisesc, nu-1 văd ; dar mă aventurez să presupun că Sir Ambrose întocmise odată un testament în care şi ea figurase. Cam asta pot spune.Doamna Bantry ,îşi îndreptă degetul ară-tător spre Jane Helier.
—    Nu ştiu ce să spun, decît atît : de ce să nu fie chiar fata vinovată ? Ea a dus frunzele în bucătărie, la urma urmei. Aţi spus că Sir Ambrose se opusese căsătonei ei.
Dacă el murea, ea căpăta banii şi se putea mărita. Şi ştia la fel de bine care este stare sănătăţii lui Sir Ambrose ca şi doamna Carpenter.
Degetul doamnei Bantry se îndreptă acum spre Miss Marple.
—    Şi-acum, atoateştiutoarea noastră pri-etenă, zise ea.
—    Sir Henry a explicat totul foarte clar, începu Miss Marple. Doctorul Lloyd a avut perfectă dreptate în tot ce a spus. Pentru ei, totul este foarte limpede. Mâ întreb însă dacă doctorul Lloyd a sesizat un aspect al spuselor sale. Vedeţi dumneavoastră, nefiind medicul curant al lui Sir Ambrose, nu putea şti ce fel de boală a inimii avea acesta, nu-i aşa ?